Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Ο ΕΛΙΚΑΣ (Ίδρυμα Φίλων ατόμων με Ειδικές Ανάγκες)

Το 1991 ο ΕΛΙΚΑΣ μετά από παρότρυνση και σταθερή οικονομική αρωγή από το ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος άρχισε τη λειτουργία του πρώτου "Σπιτιού" στη Κύπρο για ενήλικες με ειδικές ανάγκες.
Οι αρχές που ακολούθησε με βάση το καταστατικό είναι οι πιο κάτω:
  • Ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες έχουν την ίδια ανθρώπινη αξία με τον καθένα και τα ίδια διακιώματα του πολίτη.
  • Ότι επιδιώκεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η εξάλειψη των φραγμών που τους απομονώνουν.
  • Ότι οι δικές τους ικανότητες , προτιμήσεις και ανάγκες αναγνωρίζονται στην ιδιαιτερότητα τους για την παροχή βοήθειας.
Για την εφαρμογή των πιο πάνω αρχών, επιστημονικά, ψυχικά και υλικά εφόδια απαιτήθηκαν για να διευκολυνθεί η παροχή φυσιολογικής και αξιόλογης ζωής στους ενοίκους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου